EL CIGRÓ I LA GENTILLA | Versió en valencià

Això era una volta un cigró i una llentilla que eren mooolt amics, de fet feia molt de temps que es coneixien, doncs els dos pertanyien a la mateixa família: l’antiquíssima i reputada família de les llegums. I anaven sempre junts: jugaven junts, ballaven junts, cantaven junts, menjaven junts, reien junts, toooot ho feien junts… i clar, també es posaven seriosos junts. Un dia conversant de les qualitats que tenia cadascú, xarra que te xarra… van aplegar a punts de vista diferents… El cigró opinava una cosa i la llentilla una altra. I cadascú d’ells pensava que tenia la veritat, que la raó era d’ell.

̶ Jo tinc proteïna i molt de ferro  ̶ deia el cigró.

̶ Jo també tinc molta proteïna i molt de ferro  ̶ responia la llentilla.

̶ Sí, però jo més que tu  ̶ continuava dient el cigró.

̶ T’equivoques, amic. Jo més. –li tornava la llentilla.

I així van estar una llarga estona. Tanta, que quasi s’amagava el sol, quan va passar per allí el Sr Fesol Blanc de camí a sa casa per a dormir… i els va escoltar discutir.

“Jo més! No. Jo més! Més més més! Jo Jo Jo!!!!!!”

I clar. Es va apropar, preocupat, per a preguntar-los què els passava i si els podia ajudar. Quan el cigró i la llentilla li ho van contar tot, el Sr Fesol blanc va vore clar que els dos tenien part de raó i per a solucionar-ho els va proposar que anaren tots junts a casa la senyora Soja: ella també era una llegum. Havia vingut de l’Orient, era molt sàvia i de ben segur els ho explicaria amb afecte i claredat.

Bona nit, Senyora Soja. He vingut a visitar-la amb dos amics, també llegums com nosaltres -va dir el Sr Fesol Blanc-, sembla ser que aquests dos porten molta estona discutint sobre qui te més proteïna i qui te més ferro. Pel que jo sé, crec que els dos, en part, diuen la veritat. Què opina vostè?

En eixe moment, la Soja, que anava tota vestida d’un verd preciós, els va mirar amb tendresa, i amb la seua veu calmada els va dir:

«Benvinguts sigueu cigró i llentilla. Vull dir-vos que els dos compartiu la veritat. Es cert que els dos teniu molta proteïna i molt de ferro. Però tu cigró, tens una proteïna de major qualitat que la llentilla. I tu, llentilla, tens més quantitat de ferro que el cigró. Així que els dos sou únics i llegums de gran importància per a les persones. I sobretot, ningú és més que l’altre. Heu de deixar de barallar-vos, valorar-vos i gaudir-vos tal i com sou, perquè junts ajudeu a que els éssers humans puguin alimentar-se bé i mantindre’s sans.»

Al sentir això, al cigró i a la llentilla, els van agafar ganes de plorar. Portaven molta estona barallant-se per tenir la raó, i de cop i volta, van sentir que havien perdut moltes hores allunyant-se l’un de l’altre degut a aquesta discussió sense trellat.

Es van mirar amb llàgrimes als ulls i es van apropar per a donar-se una abraçada moolt forta. Ara més que mai es podien veure clarament i estimant-se, sense necessitat de voler ser més. Doncs havien vist que això només els havia separat.

I conte comptat, ja s’ha acabat.

NOTA:

La proteïna és una substància que te moltes funcions dins el cos humà. La principal és que ajuda a fabricar els seus teixits corporals. Tot el que pots veure al teu cos es gràcies a què ella t’ha ajudat a formar-ho. A més, la proteïna es renova contínuament dins el teu cos. Per això necessites menjar cada dia aliments que la continguin. Els aliments més rics en proteïna:

-Les llegums, especialment la meua del cigró, perquè es tant completa que no necessita combinar-se amb cereals o fruits secs per a que el cos pugui utilitzar-la.

-També el peix i marisc.

-La carn.

-Els ous.

-Els làctics com la llet, el iogurt i el formatge.

-I els fruits frecs.

Per una altra banda, el ferro també es una substància essencial per al cos humà i, entre unes altres funcions, ajuda a transportar l’oxigen i el diòxid de carboni per la sang. Els aliments més rics en ferro són:

-Dins del món animal: la carn, el peix, el marisc i el ous.

-Dins del món vegetal: les llegums i algunes verdures com les espinacs i la remolatxa.

EL GARBANZO Y LA LENTEJA | Versión en castellano

Esta es la historia de un garbanzo y de una lenteja que eran muy amigos. De hecho, hacía mucho tiempo que se conocían, pues los dos pertenecían a la misma familia: la antiquísima y reputada familia de las legumbres. Los dos iban siempre juntos: jugaban juntos, bailaban juntos, cantaban juntos, comían juntos, reían juntos, toooodo lo hacían juntos… y claro , también a veces se ponían serios juntos.

Un día conversando de las cualidades que tenía cada uno, charla que te charla… llegaron a puntos de vista diferentes… El garbanzo opinaba una cosa y la lenteja otra. Y cada uno de ellos pensaba que tenía la verdad, que la razón le pertenecía.

̶ Yo tengo proteína y mucho de hierro  ̶ decía el garbanzo.

̶ Yo también tengo mucha proteína y mucho de hierro  ̶ respondía la lenteja.

̶ Sí, pero yo más que tú  ̶ continuaba diciendo el garbanzo.

̶ Te equivocas, amigo. Yo más.  ̶ le devolvía de nuevo la lenteja.

Y así estuvieron un largo rato. Tanto, que casi se escondía el sol, cuando pasó por allí la Señora Alubia blanca de camino a su casa para dormir… y los escuchó discutir.

“¡Yo más! ¡No. Yo más! ¡Más más más! ¡¡Yo Yo Yo!!»

Y claro . Se acercó, preocupada, para preguntarles qué les pasaba y si les podía ayudar. Cuando el garbanzo y la lenteja se lo contaron todo, la señora Alubia blanca vio claro que los dos tenían parte de razón y para solucionarlo les propuso que fueran todos juntos a casa la señora Soja: ella también era una legumbre. Había venido de Oriente, era muy sabia y seguramente se lo explicaría con cariño y claridad.

̶ Buenas noches, señora Soja. He venido a visitarla con dos amigos, también legumbres como nosotros –dijo la señora Alubia Blanca ̶ parece ser que estos dos llevan mucho rato discutiendo sobre quién tiene más proteína y quién tiene más hierro. Por lo que yo sé, creo que los dos, en parte, tienen razón. ¿Qué opina usted?

En ese momento, la Soja, que iba toda vestida de un verde precioso, los miró con ternura, y con su voz calmada les dijo: “Bienvenidos seáis garbanzo y lenteja. Quiero deciros que los dos compartís la verdad. Es cierto que los dos tenéis mucha proteína y mucho de hierro. Pero tú garbanzo, tienes una proteína de mayor calidad que la lenteja. Y tú, lenteja, tienes más cantidad de hierro que el garbanzo. Así que los dos sois únicos y legumbres de gran importancia para las personas. Y sobre todo, ninguno es más que el otro. Tenéis que dejar de pelearos, valoraros y disfrutaros tal y como sois, porque juntos ayudáis a que los seres humanos puedan alimentarse bien y mantenerse sanos.»

Al oír esto, al garbanzo y a la lenteja, les entraron ganas de llorar. Llevaban mucho rato peleándose y de repente, sintieron que habían perdido muchas horas alejándose el uno del otro debido a esta discusión sin sentido.

Se miraron con lágrimas en los ojos y se acercaron para darse un abrazo muy fuerte. Ahora más que nunca podían ver claramente que se querían, sin la necesidad de querer ser más que el otro, pues habían visto que buscar eso solo les había alejado.

Y cuento contado, ya se ha acabado.

NOTA:

La proteína es una sustancia que tiene muchas funciones dentro del cuerpo humano. La principal es que ayuda a fabricar sus tejidos corporales. Todo lo que puedes ver en tu cuerpo es gracias a qué ella te ha ayudado a formarlo. Además, la proteína se renueva continuamente dentro de tu cuerpo. Por eso necesitas comer cada día alimentos que la contengan. Los alimentos más ricos en proteína son:

-Las legumbres, especialmente la mía del garbanzo, porque es tan completa que no necesita combinarse con cereales o frutos secos para que el cuerpo pueda utilizarla.

-También el pescado y el marisco.

-La carne.

-Los huevos.

-Los lácteos como la leche , el yogur y el queso.

Por lo que respecta al hierro, también se una sustancia esencial para el cuerpo humano y, entre otras funciones, ayuda a transportar el oxígeno y el dióxido de carbono  por la sangre. Los alimentos más ricos en hierro son:

-Dentro del mundo animal: la carne , el pescado, el marisco y los huevos.

-Dentro del mundo vegetal: las legumbres y algunas verduras como las espinacas y la remolacha .